Áo dài thiết kế, Đặt may và Cho thuê Áo dài Cô Dâu, Chú Rể, Bà Sui, Vest, Váy Cưới.

@meowwedding

Thông Tin Cửa Hàng

Giờ mở cửa:

00:00 – 00:00
MEOW WEDDING
06 Cửu Long, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM

02866819800

Facebook
Instagram
  •    •  ĐỎ

Showing 1–12 of 33 results

 • ÁO DÀI CÔ DÂU ĐỎ CÚP NGỰC

  THUÊ   2.400.000 
  MAY   5.500.000 
 • ÁO DÀI CÔ DÂU ĐỎ TẤM

  THUÊ   1.900.000 
  MAY   5.500.000 
 • ÁO DÀI CÔ DÂU ĐỎ ĐÁ

  THUÊ   2.400.000 
  MAY   5.500.000 
 • ÁO DÀI GẤM TRẮNG ĐỎ

  THUÊ ÁO RỂ   1.200.000 
  THUÊ ÁO DÂU   2.200.000 
  MAY ÁO RỂ   3.500.000 
  MAY ÁO DÂU   5.500.000 
 • ÁO DÀI GẤM ĐỎ TD

  THUÊ ÁO RỂ   1.200.000 
  THUÊ ÁO DÂU   2.400.000 
  MAY ÁO RỂ   3.500.000 
  MAY ÁO DÂU   5.500.000 
 • ÁO DÀI GẤM ĐỎ CHỮ HỶ TRAI ĐỒNG

  THUÊ ÁO RỂ   1.200.000 
  THUÊ ÁO DÂU   1.600.000 
  MAY ÁO RỂ   3.500.000 
  MAY ÁO DÂU   4.000.000 
 • ÁO DÀI ĐỎ TẤM

  THUÊ ÁO RỂ   1.200.000 
  THUÊ ÁO DÂU   1.900.000 
  MAY ÁO RỂ   3.500.000 
  MAY ÁO DÂU   5.500.000 
 • ÁO DÀI ĐỎ SONG HỶ

  THUÊ ÁO RỂ   1.200.000 
  THUÊ    1.600.000 
  THUÊ    1.600.000 
  THUÊ ÁO DÂU   2.200.000 
  MAY    4.000.000 
  MAY    4.000.000 
  MAY ÁO RỂ   3.500.000 
  MAY ÁO DÂU   5.500.000 
 • ÁO DÀI ĐỎ ĐÔ GÂN

  THUÊ ÁO RỂ   1.200.000 
  THUÊ    1.600.000 
  THUÊ    1.600.000 
  THUÊ ÁO DÂU   1.600.000 
  MAY    4.000.000 
  MAY    4.000.000 
  MAY ÁO RỂ   3.500.000 
  MAY ÁO DÂU   5.500.000 
 • ÁO DÀI ĐỎ ĐÔ HOA 3D

  THUÊ    1.600.000 
  THUÊ    1.600.000 
  THUÊ ÁO DÂU   1.600.000 
  MAY    4.000.000 
  MAY    4.000.000 
  MAY ÁO DÂU   4.000.000 
 • ÁO DÀI ĐỎ ĐÁ

  THUÊ ÁO RỂ   1.200.000 
  THUÊ    2.400.000 
  THUÊ    2.400.000 
  THUÊ ÁO DÂU   2.400.000 
  MAY    5.500.000 
  MAY    5.500.000 
  MAY ÁO RỂ   3.500.000 
  MAY ÁO DÂU   5.500.000 
 • ÁO DÀI ĐỎ CÚP TIA KIM SA

  THUÊ ÁO RỂ   1.200.000 
  THUÊ    2.400.000 
  THUÊ    2.400.000 
  THUÊ ÁO DÂU   2.400.000 
  MAY    5.500.000 
  MAY    5.500.000 
  MAY ÁO RỂ   3.500.000 
  MAY ÁO DÂU   5.500.000