Áo dài thiết kế, Đặt may và Cho thuê Áo dài Cô Dâu, Chú Rể, Bà Sui, Vest, Váy Cưới.

@meowwedding

Thông Tin Cửa Hàng

Giờ mở cửa:

00:00 – 00:00
MEOW WEDDING
06 Cửu Long, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM

02866819800

Facebook
Instagram
  •    •  da

Showing 1–12 of 38 results

 • ÁO DÀI CÔ DÂU TRẮNG ĐÁ 2 IN 1

  THUÊ   2.400.000 
  MAY   5.500.000 
 • ÁO DÀI CÔ DÂU TRẮNG ĐÁ

  THUÊ   2.400.000 
  MAY   5.500.000 
 • ÁO DÀI CÔ DÂU ĐỎ ĐÁ

  THUÊ   2.400.000 
  MAY   5.500.000 
 • ÁO DÀI CÔ DÂU DA ĐÁ

  THUÊ   2.200.000 
  MAY   5.500.000 
 • ÁO DÀI ĐỎ ĐÁ

  THUÊ ÁO RỂ   1.200.000 
  THUÊ    2.400.000 
  THUÊ    2.400.000 
  THUÊ ÁO DÂU   2.400.000 
  MAY    5.500.000 
  MAY    5.500.000 
  MAY ÁO RỂ   3.500.000 
  MAY ÁO DÂU   5.500.000 
 • ÁO DÀI DA REN TRẮNG TAY BÈO

  THUÊ ÁO RỂ   1.200.000 
  THUÊ    1.600.000 
  THUÊ    1.600.000 
  THUÊ ÁO DÂU   2.200.000 
  MAY    4.000.000 
  MAY    4.000.000 
  MAY ÁO RỂ   3.500.000 
  MAY ÁO DÂU   5.500.000 
 • ÁO DÀI DA REN NỔI

  THUÊ ÁO RỂ   1.200.000 
  THUÊ    1.900.000 
  THUÊ    1.900.000 
  THUÊ ÁO DÂU   2.400.000 
  MAY    5.500.000 
  MAY    5.500.000 
  MAY ÁO RỂ   3.500.000 
  MAY ÁO DÂU   5.500.000 
 • ÁO DÀI DA LONG PHỤNG

  THUÊ ÁO RỂ   1.200.000 
  THUÊ ÁO DÂU   1.600.000 
  MAY ÁO RỂ   3.500.000 
  MAY ÁO DÂU   5.500.000 
 • ÁO DÀI DA HOA ĐÁ NHÚN EO

  THUÊ ÁO RỂ   1.200.000 
  THUÊ    1.600.000 
  THUÊ    1.600.000 
  THUÊ ÁO DÂU   2.200.000 
  MAY    4.000.000 
  MAY    4.000.000 
  MAY ÁO RỂ   3.500.000 
  MAY ÁO DÂU   5.500.000 
 • ÁO DÀI CÚP DA REN BẠC

  THUÊ ÁO RỂ   1.200.000 
  THUÊ    2.400.000 
  THUÊ    2.400.000 
  THUÊ ÁO DÂU   2.400.000 
  MAY    5.500.000 
  MAY    5.500.000 
  MAY ÁO RỂ   3.500.000 
  MAY ÁO DÂU   5.500.000 
 • ÁO DÀI CÚP DA KIM TUYẾN CỔ TIA CÓ ĐUÔI

  THUÊ ÁO RỂ   1.200.000 
  THUÊ    2.400.000 
  THUÊ    2.400.000 
  THUÊ ÁO DÂU   2.400.000 
  MAY    5.500.000 
  MAY    5.500.000 
  MAY ÁO RỂ   3.500.000 
  MAY ÁO DÂU   5.500.000 
 • ĐẦM XOÈ DA BẸT VAI REN TRẮNG

  THUÊ  4.900.000 
  MAY  11.900.000