Áo dài thiết kế, Đặt may và Cho thuê Áo dài Cô Dâu, Chú Rể, Bà Sui, Vest, Váy Cưới.

@meowwedding

Thông Tin Cửa Hàng

Giờ mở cửa:

00:00 – 00:00
MEOW WEDDING
06 Cửu Long, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM

02866819800

Facebook
Instagram
  •    •  Tấm

Showing all 5 results

 • ÁO DÀI CÔ DÂU ĐỎ TẤM

  THUÊ   1.900.000 
  MAY   5.500.000 
 • ÁO DÀI GẤM HỒNG TẤM

  THUÊ ÁO RỂ   1.200.000 
  THUÊ ÁO DÂU   1.900.000 
  MAY ÁO RỂ   3.500.000 
  MAY ÁO DÂU   5.500.000 
 • ÁO DÀI ĐỎ TẤM

  THUÊ ÁO RỂ   1.200.000 
  THUÊ ÁO DÂU   1.900.000 
  MAY ÁO RỂ   3.500.000 
  MAY ÁO DÂU   5.500.000 
 • ÁO DÀI CẶP GẤM HỒNG TẤM

  THUÊ ÁO RỂ   1.200.000 
  THUÊ ÁO DÂU   1.900.000 
  MAY ÁO RỂ   3.500.000 
  MAY ÁO DÂU   5.500.000 
 • ÁO DÀI CẶP – ĐỎ TẤM NHÚN EO

  THUÊ ÁO RỂ   1.200.000 
  THUÊ ÁO DÂU   1.900.000 
  MAY ÁO RỂ   3.500.000 
  MAY ÁO DÂU   5.500.000